Home » วิทยาการ ไอที โลกาภิวัฒน์ » หนังสือ มือถือในมือเด็ก ฉบับการ์ตูน : e-book โดย สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หนังสือ มือถือในมือเด็ก ฉบับการ์ตูน : e-book โดย สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

ชื่อหนังสือ:   มือถือในมือเด็ก ฉบับการ์ตูน

เขียนโดย:  กานต์  ทัศนภักดิ์

จำนวนหน้า:   143 หน้า

ตีพิมพ์:
  พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2554

จัดพิมพ์และเผยแพร่:  กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สถานบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. เดิม) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

ผู้สนใจเอกสารเพื่อเสริมความรู้ หรือเพื่อการเผยแพร่

สามารถติดต่อได้ที่

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

โทรศัพท์ 0-2634-6122 หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิ๊กที่นี่