การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
The Story of Electronics (2010)

เรื่องราวของอิเล็กทรอนิคส์
ความเสียหายจากเทคโนโลยี ..."ขยะอิเล็กทรอนิกส์"
การส่งเสริมการออกแบบสีเขียว และรับผิดชอบการรีไซเคิลในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

NOVEMBER 3, 2010

The Story of Electronics,  employs the Story of Stuff style to explore the high-tech revolution's collateral damage—25 million tons of e-waste and counting, poisoned workers and a public left holding the bill. Host Annie Leonard takes viewers from the mines and factories where our gadgets begin to the horrific backyard recycling shops in China where many end up. The film concludes with a call for a green 'race to the top' where designers compete to make long-lasting, toxic-free products that are fully and easily recyclable.

Our production partner on the electronics film is the Electronics TakeBack Coalition, which promotes green design and responsible recycling in the electronics industry.