Home » อสังหาฯ บ้าน คอนโด ที่ดิน » วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุมชนที่อยู่อาศัย ประเภทอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุมชนที่อยู่อาศัย ประเภทอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุมชนที่อยู่อาศัย

ประเภทอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
 

      ชุมชนที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างในประเทศไทย มีหลากหลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ อาคารชุด ซึ่อก่อสร้างในแนวสูง (และมีห้องชุดเป็นที่อาศัย) และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่องก่อสร้างในแนวราบ(ซึ่งประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านทาวน์เฮาส์ หรือ บ้านแถว) ในการซื้อหาที่อยู่อาศัยจะต้องเข้าใจลักษณะพิเศษ ของที่อยู่อาศัยทั้ง 2 ประเภทนี้ รวมทั้งข้อดีและข้อด้อยต่างๆ เพื่อที่จะได้ตัดสินเลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง ตรงความต้องการของตน ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารชุมชนที่อยู่อาศัย (Residential Property Manager) ก็จำเป็นต้อง เข้าใจความแตกต่างของชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ เพื่อจะได้บริหารจัดการ และบำรุงรักษาชุมชนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของทรัพย์สินนั้นๆ

          บทความนี้ จึงมุ่งเสนอประเด็นสำคัญของความแตกต่างระหว่างชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นในการซื้อและการบริหารขัดการชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป