Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ลูกค้าซอฟท์บิส » HBIRM ชูจุดเด่นมืออาชีพในการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร-อาคารชุด, เร่งพัฒนาบุคลากรรับมือตลาดบริหารอาคารแข่งขันสูง

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
HBIRM ชูจุดเด่นมืออาชีพในการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร-อาคารชุด, เร่งพัฒนาบุคลากรรับมือตลาดบริหารอาคารแข่งขันสูง

วันที่ 30 มีนาคม 2554

HBIRM เร่งพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อสร้างความพึงพอใจและให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด รับมือตลาดบริหารอาคารและหมู่บ้านจัดสรรแข่งขันสูง ย้ำจุดเด่นมืออาชีพให้บริการและที่ปรึกษาจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร-อาคารชุด

          นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช บี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด(HBIRM) อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บทบาทของนักทรัพย์สินในปัจจุบันนี้จะต้องทำงานเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงมีความเป็นมืออาชีพ นอกจากช่วยเจ้าของอาคารและหมู่บ้านจัดสรรบริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องทำหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในทุก ๆ เรื่องแก่ผู้ใช้อาคารและผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อทำให้ทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอาคารมีความมั่นใจ รวมทั้งมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ จึงทำให้บริษัทรับจ้างบริหารอาคารรวมทั้งนักบริการชุมชนเปรียบเสมือนคนกลางที่ทำหน้าที่ให้ลูกค้า ผู้ใช้อาคารและเจ้าของทรัพย์สินได้รับความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด

          เมื่อเจ้าของทรัพย์สินและอาคารเห็นความสำคัญในการบริหารและจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงทำให้มีธุรกิจที่ให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตามมาและมีการแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัว ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย ท่องเที่ยว และสำนักงาน ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการหรือเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นชาวไทยและต่างชาติ ทำให้ธุรกิจบริหารและจัดการหลังการขายต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการแข่งขันของตลาด ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้จะต้องมีความเป็นมืออาชีพในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น HBIRM จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการทรัพย์สินของลูกค้า” นายธนันทร์เอก กล่าว และเปิดเผยเพิ่มเติมว่า พนักงานทุกระดับจะต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและเพิ่มทักษะให้มีความชำนาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะด้านกฏหมายเช่น พระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เจ้าของร่วม ผู้บริหารอาคาร คณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ หลายประการ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าไปบริหารและจัดการในอาคารต่าง ๆ จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว

          กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช บี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า นอกจากการฝึกอบรมภายในที่ได้จัดอย่างต่อเนื่องแล้ว HBIRM ยังได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น การส่งบุคลากรเข้าไปอบรมในหลักสูตรต่าง ที่จัดโดยสมาคมบริการทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่ได้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับกฏหมายนิติบุคคลบ้านจัดสรร ที่จัดร่วมกับสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน และโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังให้ความสำคัญกับการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับพนักงาน โดยเชิญวิทยากรและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจบริการสินทรัพย์มากขึ้น

          “ที่ผ่านมา HBIRM มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งบ้านจัดสรรและอาคารชุด ดังนั้น บุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมและต้องทราบถึงขั้นตอน ต่าง ๆ ในการให้บริการดังกล่าว รวมทั้งมีความรู้และความเข้าใจการบริหารจัดการดูแลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร และรู้ว่าต้องทำงานอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานภายใต้จรรยาบรรณที่สมาคมฯ กำหนด” นายธนันทร์เอก กล่าว

          บริษัท เอช บี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (HBIRM) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารทรัพย์สิน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี มีจุดเด่นเรื่องระบบการบริหารที่ได้มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีการให้บริการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์และดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่อาศัยมีความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นนโยบายการทำงานเรื่องความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ภายใต้หลักการ “สังคม คุณภาพ” ทำให้ที่ผ่านมามีโครงการประเภทต่าง ๆ ให้ความไว้วางใจกว่า 100 โครงการ
 

ที่มา พีอาร์ บูม  thaipr.net