Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ลูกค้าซอฟท์บิส » HBIRM งานบริหารโครงการอสังหาฯเพิ่มขึ้น 15%

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
HBIRM งานบริหารโครงการอสังหาฯเพิ่มขึ้น 15%

วันที่ 31 ตุลาคม 2554  : อสังหาริมทรัพย์

เอชบีอินเตอร์ฯเผย9เดือนงานบริหารโครงการพุ่ง15%

         เอชบีอินเตอร์เรียลตี้ เผย 9 เดือนงานบริหารโครงการอสังหาฯเพิ่มขึ้น ดันผลประกอบการโต 15% ตั้งเป้าในสิ้นปีได้ลูกค้าเพิ่ม 120 โครงการ

       นายธนันทร์เอก  หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  เอช บี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (HBIRM) อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตราบใดที่โครงการบ้านจัดสรรไม่ได้จดทะเบียนโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ สำนักงานเขตหรือเทศบาลในท้องนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคในโครงการได้ เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของโครงการ ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้ซื้อที่ดินและหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้น เมื่อสภาพแวดล้อมของโครงการทรุดโทรมและมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น มี 2 ทางที่จะต้องแก้ไขคือการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคในโครงการให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อให้หน่วยราชการท้องถิ่นนั้น ๆ เข้ามาช่วยดูแลแก้ไข หรือผู้อยู่อาศัยทำการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้น รวมทั้งการจ้างให้บริษัทบริหารทรัพย์สินเข้าไปทำหน้าที่ดูแลชุมชน และจัดการสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อคงความเป็นส่วนตัวในการใช้สาธารณูปโภคไว้  

      “ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ทรัพย์สินหรือสาธารณูปโภคในโครงการถูกโอนให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จึงมองหามืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการบริหารทรัพย์สินเข้าไปบริหารและจัดการเพื่อป้องกันมิให้ชุมชนทรุดโทรม ซึ่งปัจจุบันนี้มีบริษัทที่เปิดให้บริการดังกล่าวหลากหลายทั้งชาวไทยและต่างชาติ และจากการที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนของตนเองมากขึ้น ทำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีโครงการจัดสรรและอาคารชุด มอบหมายให้ HBIRM เป็นผู้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น 15 % ทั้งนี้มีทั้งโครงการจัดสรรในกทม.และปริมณฑล รวมทั้งโครงการในเมืองท่องเที่ยวที่ HBIRM มีสาขาให้บริการอยู่ เช่น ที่พัทยาและภูเก็ต ซึ่งมีแนวโน้มว่าตลาดดังกล่าวจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะมีโครงการจัดสรรและอาคารชุดให้ความไว้วางใจ HBIRM เพื่อทำหน้าที่บริการและจัดการในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 120 โครงการ” นายธนันทร์เอก กล่าว 

       นอกจากการบริหารโครงการแล้ว ที่ผ่านมามีโครงการอสังหาริมทรัพย์มอบหมายให้ HBIRM ทำหน้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นอีกบริการหนึ่งของบริษัทฯ ในเรื่องนี้นายธนันทร์เอก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่โครงการจัดสรรและอาคารชุดหันมาใช้บริการมืออาชีพเข้าทำหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรนั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย รวมทั้งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารชุมชน

       ทั้งนี้ กฎหมายได้ระบุให้มีขั้นตอนต่าง ๆ ในการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร โดยบังคับให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยต้องดำเนินการประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพร้อมด้วยข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หากทางโครงการจะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้แทนไปจดทะเบียนเองจะต้องมีขึ้นตอนและเอกสารหลายอย่าง เช่น รายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อย ตามแผนผังโครงการที่มีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเห็นชอบข้อบังคับ และแต่งตั้งตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียน ซึ่งจะต้องเตรียมชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  วัตถุประสงค์  ที่ตั้งสำนักงาน รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การเริ่มดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง นอกจากนี้แล้วยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี การเงิน  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ฯลฯ เมื่อขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรอาจดูยุ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ดังกล่าว จึงทำให้โครงการจัดสรรและอาคารชุดที่ต้องการใช้ชุมชนของตนเองมีคุณภาพที่ดีเริ่มมองหาบริษัทที่ให้บริการดังกล่าว