Home » เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ » เพลงผู้ปิดทองหลังพระ เพื่อให้คนไทยทราบ และจดจำพระนามเต็ม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (แต่งโดย แอ๊ดคาราบาว)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ เพื่อให้คนไทยทราบ และจดจำพระนามเต็ม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (แต่งโดย แอ๊ดคาราบาว)

       เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  แอ๊ด คาราบาว ได้เพลงพิเศษขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ     
       วัตถุประสงค์ของการแต่งเพลงนี้ขึ้น ก็เพื่อให้คนไทยทราบ และจดจำพระนามเต็ม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร)
 
...........................................................................

เนื้อเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว

เมื่อมายุสิบเก้าพรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิลเป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
 
หกสิบห้าปีทำเพื่อราษ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชอันยืนยาว
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
 
พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
 
พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
 
พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.........................