Home » เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ » เพลงช่างหัวมัน โดย ไก่ แมลงสาบ, สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เพลงช่างหัวมัน โดย ไก่ แมลงสาบ, สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

อัลบั้มชุด เกษตรโยธิน2
โดย ไก่ แมลงสาบ (วัลลพ พลเสน), สุเวศน์ ภู่ระหงษ์  พ.ค.2553

         โดยเนื้อหาของเพลงในอัลบั้มชุดนี้ ได้นำหลักปรัชญาและกระแสพระราชดำรัสของพระ­บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเขียน เป็นบทเพลง จาก "กลุ่ม ศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน"

link    http://thaibansinlapin.blogspot.com/2010/07/blog-post_04.html

 

            นี่ คือ อีกหนึ่งบทเพลงที่นำหลักปรัชญาของในหลวง  มาเขียนเป็นบทเพลง มีคำแนะนำดีๆที่ในหลวงทรงพระราชทานให้แก่คนไทยมากมาย หลายคนจำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง หรือ อาจไม่เคยได้ยินมาก่อน นี่คือ เจตนาของผู้ประพันธ์เพลงนี้ โดยการนำหลักปรัชญาของในหลวง มาร้อยเรียงเป็นบทเพลง  เผยแพร่สู่คนฟังทั่วไป และนี่คือ บทเพลงที่ชื่อว่า ช่างหัวมัน

         " ช่างหัวมัน ช่างหัวมัน     ใครไม่ฟังละก็ช่างหัวมัน
           ช่างหัวมัน ช่างหัวมัน     ใครไม่ทำละก็ช่างหัวมัน            
            
            พ่อสั่งพ่อสอนหลายครั้ง    เห็นฟังแต่ไม่ทำกัน
            หัวดื้อ หัวดื้อหัวรั้น        ก็ช่างหัวมันปะไร

            แนะนำตามทฤษฎี          พวกนี้มันดื้อตาใส
            บอกอย่างทำอย่างเรื่อยไป  กรอกหูซ้ายทะลุหูขวา "                         

          " ถึงคราวที่จะอดตาย        โวยวายปากเปียกเรียกหา
            หมดสิ้นโธ่อนิจจา            หมดปัญญาจะพึ่งพาตนเอง

            กว่าจะรู้สึกตัว                 เมามัวละว่าตัวนั้นเก่ง
            สุดท้ายก็ต้องม่องเท่ง          บรรเลงเพลงคนหมดตัว"

            "หัวมันคือทางเลือกสุดท้าย  จะอดตายถ้ามันไม่ลงหัว
             มนุษย์เอ๋ยไม่รู้สึกสำนึกตัว    มันไม่ลงหัวก็ตัวใครตัวมัน
            
            วิกฤติเกิดโรคระบาด         พืชสัตว์หมดสิ้นสูญพันธุ์
            สุดท้ายเหลือเพียงหัวมัน      ทางเดียวเท่านั้นที่จะไม่อดตาย"    


----------------------------------------------------------------------