Home » โปรแกรมเมอร์ สตอรี สาระพัน » คู่มือ การใช้งาน Joomla 1.5 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (content management system : CMS)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือ การใช้งาน Joomla 1.5 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (content management system : CMS)

E-Book PDF Link

E-Book swf Link

Link Joomla  

Joomla  คืออะไร

       Joomla เป็นระบบบริหารจัดการ web site (content management system : CMS) ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ซึ่งเป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โดยในการใช้งาน CMS นั้นผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ โดยที่ตัว CMS เองมีโปรแกรมประยุกต์ แบบพร้อมใช้งานอยู่ภายในมากมาย อาทิ ระบบจัดการบทความและข่าวสาร (News and Story), ระบบจัดการสมาชิก (Member), ระบบจัดการรูปภาพ (Media Manager), ระบบจัดการไฟล์ดาวน์โหลด (Download), ระบบจัดการป้ายโฆษณา(Banner) และตรวจสอบสถิติความนิยมในเว็บไซต์ (Tracking and Statistics) เป็นต้น

        Joomla! เป็นโปรแกรม open source ที่เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content Management Systems หรือ CMS) ซึ่งถูกพัฒนาด้วย PHP และใช้ฐานข้อมูลของ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐาน XHTML สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์มที่รองรับ PHP และ mySQL ทั้งนี้ Joomla! ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทีมพัฒนาที่มีอยู่ทั่วโลก และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

Joomla! จะแบ่งเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

  1. ส่วนหน้า ซึ่งก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นั่นเอง ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดรูปแบบTemplate หน้าเว็บได้ฟรีจากแหล่งต่างๆ
  2. ส่วนหลัง (CMS) คือ ส่วนการจัดการเนื้อหาและโครงสร้างเว็บ 

เมื่อเว็บทั้งส่วนหน้า-ส่วนหลัง รวมกับการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และการจดชื่อเว็บไซต์แล้ว เว็บไซต์นั้นๆก็จะถูกนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูเนื้อหาในเว็บไซต์ได้

ตัวอย่าง Template ที่ติดตั้งมาพร้อมกับการติดตั้ง Joomla version 1.5 มีสีเมนูและพื้นหลังให้เลือกใช้ได้หลายแบบ