Privacy Policy
Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » ปัญหาเรื่อง บ้านและอาคาร ปรึกษาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ “คลินิกช่างพบประชาชน”

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ปัญหาเรื่อง บ้านและอาคาร ปรึกษาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ “คลินิกช่างพบประชาชน”

  posttoday.com  
 15 กุมภาพันธ์ 2554

  ปรึกษาเรื่องบ้านให้ถูกที่

โดย...ธเนศ วีระศิริ อ.ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่านผู้อ่านที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร อาจกำลังมองหาวิศวกรเพื่อขอคำปรึกษา หลายท่านอาจคิดถึงองค์กรทางวิศวกรรม เพราะเชื่อมั่นว่ามีความเป็นกลาง แต่ก็ยังไม่ทราบว่าควรจะติดต่อองค์กรใด เพราะมีหลายองค์กรด้วยกัน

ฉบับนี้ใคร่ขอแนะนำให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ขององค์กรทางวิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อท่านผู้อ่านจะได้เข้าใจ และทราบแนวทางที่จะขอคำปรึกษาต่อไป ซึ่งองค์กรทางวิศวกรรมหลักๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ยินชื่อบ่อยครั้ง ได้แก่


สภาวิศวกร เป็นองค์กรหลักทางวิศวกรรม ทำหน้าที่ดูแลการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรของผู้ที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรม และเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาทางวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรทางวิชาชีพ มีนโยบายหลักในการสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ รวมถึงให้ความรู้และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางวิศวกรรมแก่ประชาชนทั่วไป

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรทางวิศวกรรมที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโดยตรง

คงพอบอกได้ว่าเมื่อใดที่ท่านมีปัญหาในการก่อสร้างอาคารหรือบ้านพักอาศัย องค์กรใดที่ท่านควรไปยื่นคำร้องขอคำปรึกษา ยกตัวอย่างเช่นต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของอาคารในเบื้องต้น เช่น อาคารมีรอยร้าว หรือคอนกรีตกะเทาะหลุดล่อน ท่านสามารถติดต่อสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เพื่อขอความเห็นเชิงวิชาการได้

แต่หากต้องการทราบสาเหตุของรอยร้าว และแนะแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนควรติดต่อสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (ว.ป.ท.) ส่วนสภาวิศวกรนั้น ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายชัดเจนในการให้คำปรึกษาในลักษณะดังกล่าว เพราะหากสภาวิศวกรให้คำปรึกษา หรือตรวจ สอบงานตามคำร้องขอโดยทั่วไป งานก็อาจทับซ้อนกับของสมาคมวิชาชีพได้

เว้นแต่ในบางกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หรือเห็นว่าปัญหาทางวิศวกรรมนั้นๆ จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชนในส่วนรวม ซึ่งสภาวิศวกรจะรับพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องบ้านต้องการปรึกษาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดรายการ “
คลินิกช่างพบประชาชน” ทุกวันเสาร์ปลายเดือน ครั้งถัดไปจะตรงกับวันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 2554 เวลา 13.00-17.00 น. กรุณา โทร.แจ้งชื่อและปัญหาของท่านเพื่อเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าที่ โทร. 02-319-2708-10 ต่อ 310 รับไม่เกิน 20 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

ที่่มา  
posttoday.com/บ้าน-คอนโด/สารพันปัญหา/74735/ปรึกษาเรื่องบ้านให้ถูกที่

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง  http://www.engineeringclinic.org