Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » เสนอออกกฎหมายบังคับบ้านจัดสรร-คอนโด ติดกล้องCCTV เชื่อมกับกทม.-ตำรวจเพิ่มความปลอดภัย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เสนอออกกฎหมายบังคับบ้านจัดสรร-คอนโด ติดกล้องCCTV เชื่อมกับกทม.-ตำรวจเพิ่มความปลอดภัย

 

dailynews.co.th วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
เริ่งเพิ่มซีซีทีวีทั่วกรุง
เสนอออกกฎหมายบังคับบ้านจัดสรร-คอนโด ติดกล้องเชื่อมกับกทม.-ตำรวจเพิ่มความปลอดภัย    

          เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 54 เวลา 10.30 น. ที่หอศิลปะกรุงเทพมหานคร  กทม.ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา จัดการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) เชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและลดอาชญากรรม”  โดยมีนายอรวิทย์ เหมะจุฑา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ นายณรงค์ฤทธิ์ มูลวงศ์ ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมอภิปราย

          นายอรวิทย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม. มีกล้องซีซีทีวีเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ กทม. รวมประมาณ 3,000 ตัว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเพิ่มโดยภายในปี 2555 จะมีกล้องของ กทม. รวม 20,000 ตัว ทั้งนี้จะร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการ สมาคมโรงแรม ร้านทอง เซเว่นอีเลฟเว่น เชื่อมสัญญาณเพิ่มอีก 180,000 กล้อง เพื่อดูแลความปลอดภัย ทั้งตามถนนสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน จุดเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งจะเชื่อมสัญญาณไปยัง 50 สำนักงานเขตและ 88 สน.ทั่วกรุงเทพฯ

          นางเมธินี กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐได้มีนโยบายในเรื่องเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ที่พร้อมสนับสนุนโครงการนี้ โดยกระทรวงฯจะเร่งกำหนดมาตรฐานของกล้องซีซีทีวีที่จะใช้ในประเทศให้มีมาตรฐาน ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและ กทม. เป็นหน่วยงานหลัก        

            ผู้แทนทีโอทีและกสท กล่าวว่า หน่วยงานมีเครือข่ายเชื่อมโยงสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในส่วนของบ้านเรือนประชาชน ที่มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สามารถซื้อบริการในการดูแลความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องซีซีทีวีในบ้านและสามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตดูภาพแบบเรียลไทม์ได้

            อย่างไรก็ตาม ควรต้องกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคเพื่อให้ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ให้มีการออกกฎหมายบังคับในกรณีของพื้นที่จัดสรรที่จะมีโครงการสร้างหมู่บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ให้บังคับในเรื่องการติดระบบกล้องซีซีทีวีในพื้นที่ส่วนกลาง และเสนอให้ ลดภาษีเพื่อสนับสนุนให้ติดกล้องซีซีทีวีและเชื่อมสัญญาณมายังหน่วยงานกลาง อาทิ สน.ท้องที่ที่มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยง มีบุคลากรประจำอยู่ 24 ชั่วโมงและสามารถประสานสายตรวจไปยังที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว

            รวมทั้งข้อเสนอให้มีการบูรณาการเรื่องความปลอดภัยจากการเชื่อมโยงโครงข่ายซีซีทีวี  ในระดับจังหวัด และการรวมศูนย์กลางไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติระดับประเทศที่มีการแจ้งเตือนกรณีภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ด้วย.