gototop
Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย อสังหา 54 จังหวัดภูเก็ต

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย อสังหา 54 จังหวัดภูเก็ต

         นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่าในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ศูนย์ข้อมูลฯ จัดสัมมนาเรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดภูเก็ต” ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

         ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นข้อมูลจากโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ซึ่งพบว่าในจังหวัดภูเก็ต มีหน่วยขายที่อยู่อาศัยในผังโครงการทั้งสิ้นประมาณ 16,800 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 8,750 หน่วย อาคารชุดประมาณ 4,350 หน่วย บ้านพักตากอากาศประมาณ 950 หน่วย บ้านเอื้ออาทรประมาณ 300 หน่วย และอาคารชุดเอื้ออาทรประมาณ 2,450 หน่วย

         ในประเภทบ้านจัดสรร มีหน่วยที่อยู่ระหว่างการขายประมาณ 8,750 หน่วย มาจากประมาณ 60 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมกันประมาณ 31,500 ล้านบาท ขายได้แล้วประมาณ 6,150 หน่วย มูลค่าที่ขายได้ประมาณ 22,500 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 2,600 หน่วย มูลค่าเหลือขายรวมประมาณ 9,000 ล้านบาท จากโครงการทั้งหมด อยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 6,200 หน่วย ในอำเภอถลางประมาณ 2,300 หน่วย และอำเภอกะทู้ประมาณ 250 หน่วย และจากจำนวนหน่วยในผังทั้งหมด เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 3,400 หน่วย เป็นทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 2,750 หน่วย บ้านแฝดประมาณ 1,700 หน่วย และอาคารพาณิชย์ประมาณ 750 หน่วย นอกนั้นเป็นที่ดินเปล่า
          สำหรับสถานะของการก่อสร้างพบว่า เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างประมาณ 1,650 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 1,600 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 5,500 หน่วย โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเป็นบ้านว่าง) ประมาณ 800 หน่วย

          ในประเภทอาคารชุด หน่วยที่อยู่ระหว่างการขายมีประมาณ 4,350 หน่วย มาจากประมาณ 45 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 23,700 ล้านบาท ขายได้แล้วประมาณ 2,450 หน่วย มูลค่าที่ขายได้ประมาณ 13,700 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,900 หน่วย มูลค่าเหลือขายรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท จากโครงการทั้งหมด อยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 2,450 หน่วย ในอำเภอกะทู้ประมาณ 1,200 หน่วย และในอำเภอถลางประมาณ 700 หน่วย และจากจำนวนหน่วยในผังทั้งหมด เป็นห้องแบบสตูดิโอประมาณ 1,550 หน่วย แบบ 1 ห้องนอนประมาณ 1,300 หน่วย แบบ 2 ห้องนอนประมาณ 1,200 หน่วย และแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไปประมาณ 300 หน่วย 
          สำหรับสถานะของการก่อสร้างพบว่า เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างประมาณ 1,500 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 1,650 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 1,200 หน่วย โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเป็นห้องว่าง) ประมาณ 350 หน่วย

           ในประเภทบ้านพักตากอากาศ หรือวิลล่า นับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายอย่างน้อย 1 หน่วย มีจำนวนประมาณ 30 โครงการ รวมประมาณ 950 หน่วย อยู่ในอำเภอถลางประมาณ 450 หน่วย และในอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 300 หน่วย และในอำเภอกะทู้ประมาณ 200 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งหมดนี้ ขายได้แล้วประมาณ 400 หน่วย เหลือขายอีกประมาณ 550 หน่วย เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างประมาณ 300 หน่วย อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณ 150 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 500 หน่วย สร้างเสร็จเหลือขาย (เป็นห้องว่าง) ประมาณ 250 หน่วย

            ในประเภทบ้านเอื้ออาทร ซึ่งพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีโครงการแนวราบที่อยู่ระหว่างการขาย 1 โครงการ รวมประมาณ 310 หน่วย อยู่ในอำเภอถลาง ขายได้แล้วประมาณ 270 หน่วย และมีเหลือขายประมาณ 40 หน่วย สำหรับโครงการอาคารชุดเอื้ออาทรที่ยังอยู่ระหว่างการขาย มีจำนวน 2 โครงการ รวมประมาณ 2,450 หน่วย อยู่ในอำเภอถลาง จากจำนวนหน่วยทั้งหมดนี้ ขายได้แล้วประมาณ 2,050 หน่วย และมีเหลือขายประมาณ 400 หน่วย เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 1,025 หน่วย และยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณ 1,425 หน่วย

 

ที่มา http://www.propertychannelnews.com/mordetail.php?newsid=1143