Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » ตลาดคอนโดมิเนียมปี 2554 วิเคราะห์ดัชนี ครึ่งปีแรก

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตลาดคอนโดมิเนียมปี 2554 วิเคราะห์ดัชนี ครึ่งปีแรก

ข่าวไทยรัฐออนไลน์   26-5-2554

ตลาดคอนโดมิเนียมปี 2554 ชะลอความร้อนแรงลง

         ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระบุตลาดคอนโดมิเนียมปี 2554 ชะลอความร้อนแรงลงจากปี53 เนื่องจากมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของธปท.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี54 และความไม่แน่นอนทางการเมือง

         เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคาครึ่งแรกของปี54 มีค่าดัชนีเท่ากับ 108.57 ปรับเพิ่มขึ้น 2.98 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลังปี 53 และปรับตัวขึ้น 7.14 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี53 เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า ห้องชุดที่มีระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 113.14 ปรับเพิ่ม ขึ้น 2.97 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลังปี53 และปรับเพิ่มขึ้นถึง 11.67 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี53 ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 109.48 ปรับเพิ่มขึ้น 2.67 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลัง ปี53 และปรับเพิ่มขึ้น 6.06 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี 53

         ส่วนห้องชุดที่มีระดับราคาตั้งแต่ 80,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป มีค่าดัชนีเท่ากับ 103.46 ปรับเพิ่มขึ้น 0.14 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งหลังปี 53 และปรับเพิ่มขึ้น 3.75 จุด เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี53ถึงแม้ราคาห้องชุดคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งแรกปี54 โดยภาพ รวมนั้น มีการปรับตัวขึ้นในทุกกลุ่มราคา แต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหวือหวาดังเช่นในปี53 ซึ่งเป็นปีที่ตลาดคอนโดมิเนียมเฟื่องฟูสูงสุด ประ กอบกับมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน (แอลทีวี) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี54 และความไม่แน่นอนทางการเมืองจะทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมชะลอความร้อนแรงลงใน ปี54 นี้

          ขณะที่ห้องชุดระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาขึ้นสูงกว่าระดับราคาอื่นๆ โดยดัชนีเพิ่มขึ้น 11.67 จุดในรอบปี ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าราคาได้ปรับตัวสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ซื้อ สำหรับห้องชุดระดับราคา 50,000-79,999 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับครึ่งหลังของปีก่อน เนื่องจากตลาดราคาระดับกลางเป็นตลาดที่มีการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมากกว่า การลงทุน จึงทำให้ราคาปรับขึ้นตามกลไกของตลาดและห้องชุดราคาสูงกว่า 80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดัชนีเพิ่มขึ้นเพียง 0.14 จุดในรอบครึ่งปี และเพิ่มขึ้น 3.75 จุดในรอบปี โดยตลาดห้องชุดราคาสูงมีความผันผวนค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีสัดส่วนผู้ซื้อเพื่อการลงทุนให้เช่าสูงกว่าการซื้อ เพื่ออยู่อาศัยจริง และเป็นตลาดที่อ่อนไหวง่ายต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

           ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำดัชนีดังกล่าว โดยคัดเลือกตัวอย่างโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ ที่อยู่ระหว่างการขายมาจัดทำดัชนี โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ทั้งหมด 100 ตัวอย่าง จาก 3 ช่วงระดับราคา ตามสัดส่วนของโครงการทั้งหมดที่มีจริงในตลาด โดยแบ่งระดับราคาได้ดังนี้ ระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร ระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร ระดับราคาตั้งแต่ 80,000 บาท/ตารางเมตร

ที่มา   http://www.thairath.co.th/content/eco/174379