Privacy Policy
Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » กรมที่ดินเตรียมประกาศใช้สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐานในเดือนสิงหาคม 54 - โครงการเปิดขายอาคารชุดต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กรมที่ดินเตรียมประกาศใช้สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐานในเดือนสิงหาคม 54 - โครงการเปิดขายอาคารชุดต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

กรมที่ดินเล็งประกาศใช้ สัญญาซื้อขายอาคารชุด โครงการเปิดขายต้องผ่านสวล.

          กรมที่ดินเตรียมประกาศใช้สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐานในเดือนสิงหาคมนี้  ส่วนโครงการที่เปิดขายได้ต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  และได้ใบอนุญาตก่อสร้างแล้วเท่านั้น นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  อธิบดีกรมที่ดิน  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ทางกรมกำลังจัดทำร่างประกาศกฎกระทรวง  ตาม  พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี  พ.ศ.  2552  เกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว  และจะนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกาศใช้ในเดือนสิงหาคม  2554  สำหรับสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ประกาศใช้เป็นกฎกระทรวงนั้น  เป็นอีกหนึ่งของมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งกำหนดว่า  อาคารชุด  หรือคอนโดมิเนียมโครงการใด  ที่จะเปิดขายหรือเปิดให้ประชาชนจองซื้อหลังจากที่กฎกระทรวงดังกล่าวประกาศใช้  จะต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  (สวล.)  รวมทั้งจะต้องได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างแล้ว  

         "การกำหนดกรอบสัญญามาตรฐานดังกล่าวนี้  เชื่อว่าจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ซื้อ  หลังจากที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้เปิดขายหรือเปิดจองแล้ว  แต่ปัญหาไม่สามารถก่อสร้างได้  เนื่องจากไม่ผ่าน EAI  ทำให้เกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันขึ้น”  นายอนุวัฒน์  กล่าวและว่า

ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขคำ  "นิยาม"  อาคารชุดนั้น  ขณะนี้คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงเห็นชอบแล้ว  ในเบื้องต้นกำหนดความสูงตั้งแต่  3  ชั้นขึ้นไป  ขณะที่ความสูงของอาคารนั้นให้ยึดตามกฎหมายควบคุมอาคารที่กำหนดหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดต่างๆ  อยู่แล้ว  ส่วนขนาดของห้อง  จะต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า  20  ตารางเมตร  และต้องมีห้องน้ำในตัวเพื่อการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์  ทั้งนี้การแก้ไขคำ  "นิยาม"  นี้น่าจะใช้เวลา  1  ปีจึงจะดำเนินการบังคับใช้ได้  

สำหรับความคืบหน้าในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุดพักอาศัย  มีความคืบหน้าแล้ว  80%  จากจำนวนอาคารชุดที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า  4,000  อาคาร  จำนวนกว่า  750,000  หน่วย  ในการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม  อช.24  ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการจดทะเบียนอาคารชุดใหม่ที่จัดทำขึ้น  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล  หรือดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา  http://www.dbbnews.com/index.php/real-estate-news/2-realestatenews/1530-2011-07-10-06-37-30