Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » งานสถาปนิก 55 'Water brick-ก้อนน้ำ' วิถีการอยู่ร่วมกับน้ำ ( 24-29 เมษายน 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี )

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
งานสถาปนิก 55 'Water brick-ก้อนน้ำ' วิถีการอยู่ร่วมกับน้ำ ( 24-29 เมษายน 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี )

          แม้เราจะคุ้นเคยกับคำพูดที่ว่า “ชาวไทยใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาตั้งแต่อดีต” แต่กลับมีความเข้าใจเรื่องน้ำกันอย่างผิวเผิน เห็นได้ชัดจากการที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งสุดขีด หลังจากที่ปัญหาอุทกภัยเพิ่งผ่านพ้นไปได้ไม่นาน งานสถาปนิกปีนี้ จึงใช้แนวคิด “Water brick” หรือ “ก้อนน้ำ” มาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของน้ำ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เป็นการนำเสนอแนวทางและภาพวิถีการอยู่ร่วมกับน้ำสำหรับปัจจุบัน และอนาคต ผ่านมุมมองของสถาปนิก ในฐานะผู้ออกแบบและวางแผนสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเรา

         ดร.ชเล คุณาวงศ์ ประธานการจัดงานสถาปนิก’55 ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “คอนเซปต์ของงาน เราคิดมาก่อนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ โดยเริ่มต้นคิดกันตั้งแต่เสร็จงานสถาปนิกเมื่อปีที่แล้ว เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของน้ำที่มีต่อประเทศไทย แต่พอเกิดน้ำท่วมใหญ่ เรื่องนี้ก็กลายมาเป็นหัวข้อที่ทุกคนสนใจ และมีความรู้ที่ถูกปูพื้นฐานกันมาแล้วตั้งแต่ตอนน้ำท่วมใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่จะนำเสนอภายในงานสถาปนิก’ 55 ก็จะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว จะไม่ใช่ข้อมูลแบบกรมชลฯ ข้อมูลที่นำเสนอจะเป็นข้อมูลเชิงลึก เป็นเรื่องที่น่าสนใจในมุมมองของสถาปนิก ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพูดถึงมาแล้ว”

         ภายในงานสถาปนิก’55 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานแสดงสินค้า และส่วนกิจกรรมภายใน อาษา พาวิลเลียน (ASA Pavilion)ส่วนกิจกรรมถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนเวิร์กช็อป (workshop) มีการแสดงผลงานของสถาบันต่าง ๆ มีลานเสวนา การประกวดออกแบบคูหา โซนบริการสมาชิกประชาชน เช่น อาษาคลับ หมอบ้าน โซนอาษา ฟอรัม (ASA-Forum) การประชุมวิชาชีพ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และ โซนนิทรรศการของสมาคมฯ จัดแสดงผลงานวิชาการ และผลงานวิชาชีพ

        ในโซนนิทรรศการของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 6 โซน โซนแรก เรียนรู้จากเมื่อวาน แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ ใน 4 ยุค ตั้งแต่ยุคทวารวดี สุโขทัย อยุธยา จนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โซนที่สอง น้ำกับเมือง แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของผังเมือง ตั้งแต่อดีตเชื่อมโยงให้เห็นถึงพัฒนาการในปัจจุบัน

        โซนที่สาม อย่างนี้พี่เค้าก็อยู่กันได้ จัดแสดงตัวอย่างการอยู่ร่วมกันกับน้ำอย่างยั่งยืน อาทิ ชุมชนบนเกาะปันหยี ชุมชนเรือนแพต่าง ๆ เป็นต้น โซนที่สี่ ในหลวงกับน้ำ จัดแสดงผลงานของในหลวง ในมุมมองของสถาปนิก โซนที่ห้า อยู่อย่างนี้ก็ได้ และโซนที่หก น้ำกับวันพรุ่งนี้ เป็นการคัดเลือกหัวเมืองใหญ่ที่มีปัญหาการจัดการน้ำ อาทิ น่าน นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ แล้วให้บริษัทสถาปนิกในประเทศไทย ทำการศึกษาปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขในแง่มุมของสถาปนิก เป็นสิ่งที่บอกถึงอนาคต ไม่ใช่การแก้ปัญหาพื้นฐาน

        นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแจกแบบบ้านฟรี ขนาดไม่เกิน 150 ตารางเมตร ให้กับผู้สนใจนำไปปลูกสร้างได้ โดยในปีนี้จะเป็นแบบบ้านที่สามารถอยู่ร่วมกันกับน้ำได้ คาดว่าจะมี 2 รูปแบบ คือแบบยกลอย ใต้ถุนสูง กับแบบบ้านลอยน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับเรือนแพ “สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้น ทำให้คนเกิดความกลัว แต่ถ้าเราออกแบบให้ดี เราก็สามารถอยู่ได้ ดูอย่างสถานีรถไฟฟ้า อยู่ในน้ำก็ยังอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ” ดร.ชเล กล่าวสรุปงานสถาปนิก’ 55 (ARCHITECT’12) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่าจะมียอดเงินสะพัดในงานกว่า 5,000 ล้านบาท และมีคนเข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 250,000 คน.

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่มา  http://dailynews.co.th/article/950/8389