Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » โอกาสทอง!! นักบริหารอาคาร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โอกาสทอง!! นักบริหารอาคาร

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์   16 เมษายน 2553 13:53 น.

       การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการนักบริหารจัดการอาคารเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเจ้าของอาคารเริ่มเห็นความสำคัญที่จะต้องมีนักบริหารจัดการแบบมืออาชีพ    

       โจนส์ แลง ลาซาลล์ ระบุว่า ไทยกำลังกลายเป็นตลาดใหญ่สำหรับธุรกิจบริหารจัดการอาคาร เพราะเฉพาะในกรุงเทพฯ เพียงเมืองเดียว มีอาคารสำนักงานมากถึง 421 อาคาร และมีคอนโดมิเนียมเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในรวมอีก 495 อาคาร ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 10 ปีก่อนที่มีอาคารสำนักงานเพียง 388 อาคาร และคอนโดมิเนียมเพียง 244 อาคาร      

       ทั้งนี้ คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะจ้างให้บริษัทบริการบริหารอาคารเข้ามาดูแล แต่สำหรับอาคารสำนักงาน โจนส์ แลง ลาซาลล์ประมาณการว่ามีเพียงประมาณ 30% เท่านั้นที่เจ้าของอาคารมอบหมายให้บริษัทบริการบริหารจัดการอาคารเป็นผู้ดูแล อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มว่าเจ้าของอาคารจะหันมาใช้บริการของบริษัทบริหารจัดการอาคารมากขึ้น      

       สุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเจ้าของอาคารจำนวนมากตระหนักว่า การพัฒนาโครงการเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการบริหารจัดการอาคารก็เป็นความเชี่ยวชาญอีกแขนงหนึ่ง การบริหารจัดการอาคารเป็นมากกว่าการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้ มีตัวอย่างให้เห็นหลายแห่งว่าอาคารที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะมีมูลค่าลดลงได้มาก แม้จะได้รับการก่อสร้างขึ้นมาอย่างดีก็ตาม      

       ทั้งนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ความต้องการด้านบริการบริหารจัดการอาคารขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนกองทุนที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เลือกที่จะมอบหมายให้บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเข้ามาดูแลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความเสี่ยง รวมจนถึงการเพิ่มศักยภาพสูงสุดสำหรับความสามารถในการให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น      

       นอกจากนี้ ความต้องการสำหรับการบริหารจัดการอาคารมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการออกแบบ การก่อสร้างและเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาไปมาก ยิ่งทำให้ความต้องการนักบริหารมืออาชีพเข้ามาช่วยดูแลอาคารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะนี้มีอาคารใหม่ๆและทันสมัย กำลังทยอยสร้างเสร็จเพิ่มขึ้น ซึ่งอาคารเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง ทั้งในทางเทคนิคและวิศวกรรม

 

ที่มา  http://www2.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000052417