Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » ราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2534 - 2553

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2534 - 2553

         ราคาที่อยู่อาศัยเป็นดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาด ที่อยู่อาศัย ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รวบรวมข้อมูลที่อยู่ อาศัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533

         และเริ่มสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เปิดใหม่รายเดือน รวมทั้งสำรวจภาวะการขายของโครงการที่อยู่อาศัย ทุกรอบ 6 เดือน จึงสามารถประมวลภาพให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในอดีต และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 61  ปีที่ 16  เมษายน - มิถุนายน 2553