Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » แนวโน้มอาคารชุด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2553 - 2555

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แนวโน้มอาคารชุด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2553 - 2555

 

         กองบรรณาธิการวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับเกียรติจาก คุณธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ สถานการณ์ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบัน และแนวโน้มปี 2553 - 2555

 

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 61  ปีที่ 16  เมษายน - มิถุนายน 2553