Privacy Policy
Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » หมู่บ้านจัดสรร-คอนโดฯ ตอบรับกรีนบิวดิ้ง หลังภาครัฐบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หมู่บ้านจัดสรร-คอนโดฯ ตอบรับกรีนบิวดิ้ง หลังภาครัฐบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

27 ตุลาคม 2553

           หมู่บ้านจัดสรร-คอนโดฯ ตอบรับแนวทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังภาครัฐใช้กฎหมายบังคับการบำบัดน้ำเสีย ชี้กรีนบิวดิ้งมีศักยภาพสูง และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ประหยัดพลังงาน คาดสิ้นปีนี้ทั้งหมู่บ้านจัดสรรและอาคารจะทะยอยยกเลิกระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิม

           คุณธนันทร์เอก  หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เอช บี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (HBIRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า   หลังจากที่บริษัทได้ใช้กลยุทธ์กรีนบิวดิ้งในการบริหารและจัดการกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ  ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะกรรมการหมู่บ้านและนิติบุคคลของอาคารต่าง ๆ เป็นอย่างดี

           ขณะเดียวกัน ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาเข้มงวดกับการใช้กฎหมายบังคับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นได้จาก
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากการระบายน้ำทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการจัดการน้ำเสีย เพื่อเป็นการคืนแหล่งน้ำจะต้องมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ ทั้งนี้ได้กำหนดให้แหล่งน้ำทิ้งนั้นจะต้องไม่มีสีดำคล้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีขยะในน้ำ  และมีสิ่งมีชีวิตในน้ำ

            นอกจากนี้  ภาครัฐยังมี
บทลงโทษโครงการบ้านจัดสรรและอาคารที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการกรีนบิวดิ้งกับ HBIRM  เพราะเป็นระบบที่มีศักยภาพสูงและเป็นนวัตกรรมใหม่ในการบำบัดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังทำให้ระบบการบำบัดน้ำเสียในโครงการจัดสรรต่าง ๆ มีการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าระบบเดิม  ที่ต้องใช้ต้นทุนและมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่อนข้างสูง

           เชื่อว่านำเอากลยุทธ์กรีนบิวดิ้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการบริหารชุมชน คาดว่าจะทำให้ลูกค้าให้ความสนใจใช้บริการ HBIRM มากยิ่งขึ้น เห็นได้จากในช่วงสั้น ๆ ที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของการบำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยกลยุทธ์กรีนบิวดิ้ง มีโครงการจัดสรรและอาคารชุดจำนวน 5 โครงการเห็นประโยชน์ตอบรับทันที

           นอกจากนี้ โครงการที่ HBIRM  บริหารอยู่ หลังจากที่ได้มีการทดลองและสาธิตกระบวนการทำงานของการบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการบำบัด ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการ  และให้ความสนใจที่จะใช้กรีนบิวดิ้งแก้ไขปัญหาดังกล่าว คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีทั้งบ้านจัดสรร อาคารชุด และอาคารสำนักงานจะเปลี่ยนจากการบำบัดน้ำเสียจากระบบเดิมและหันมาใช้กรีน บิวดิ้งไม่น้อยกว่า 15 โครงการ”
 

ที่มา : www.thaipr.net