Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » สารพันปัญหาหลังโอนบ้าน โครงการหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
สารพันปัญหาหลังโอนบ้าน โครงการหมู่บ้านจัดสรร

dailynews.co.th  วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2553  กฎหมายรอบรั้ว


            โดยปกติแล้วคนซื้อบ้านส่วนใหญ่ มักจะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนการซื้อบ้าน เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อบ้าน มักจะเป็นปัญหาในเรื่องข้อสัญญา การไม่ส่งมอบบ้านได้ตามกำหนด รวมไปจนถึงการสร้างบ้านไม่ได้ตามมาตรฐานหรือการใช้ วัสดุก่อสร้างที่ต่างไปจากที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นต้น แต่แท้ที่จริงแล้วปัญหาสำหรับคนซื้อบ้านนั้น ไม่ได้มีปัญหาอยู่แค่เพียงในขั้นตอนก่อนการรับโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น ปัญหาภายหลังจากที่รับโอนบ้านมาอยู่ในความดูแล ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเมื่อถึงช่วงเวลานั้นมีเพียงตัวของเจ้าของบ้านเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบและอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
    

            ปัญหาการรุกล้ำแนวเขตบ้าน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง เพราะถ้าเป็นการซื้อบ้านในโครงการจัดสรร ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินทุกแปลง และก่อสร้างบ้านทุกหลังบนที่ดินที่มีการแบ่งแยกชัดเจนแล้วจึงไม่มีปัญหา แต่อาจจะมีบ้างในกรณีที่เมื่อมีการรับโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วผู้เป็นเจ้าของบ้านต่อเติมบ้านให้ผิดไปจากแบบเดิม
    
            โดยส่วนใหญ่แล้วการต่อเติมบ้านในโครงการจัดสรรมักผิดกฎหมาย โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ เนื่องจากในกฎหมายกำหนดให้ที่อยู่อาศัยทั้ง 2 ประเภทต้องมีระยะห่างของตัวอาคารด้านหน้า 3 เมตร ด้านหลัง 3 เมตร และด้านข้างอีก ด้านละ 2 เมตร เมื่อเจ้าของบ้านต่อเติมระยะห่างก็จะลดลงทันที และถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพื้นที่ที่มีการต่อเติมล้ำไปยังที่ดินข้างเคียงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
    
             หากเจ้าของบ้านไม่ว่าจะเป็น 
บ้านในโครงการจัดสรร หรือบ้านที่ปลูกสร้างบนที่ดินของตนเอง สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้ใครปลูกบ้านรุกล้ำที่ดินของท่านนานถึง 10 ปี หากที่ดินของท่านมีกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน เพราะผู้ที่รุกล้ำจะได้สิทธิในการครอบครองปรปักษ์ แต่ถ้าเป็น น.ส.3 หรือ น.ส.3ก  ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้นำมาทำการจัดสรรได้เช่นเดียวกัน ถ้าปล่อยให้มีการปลูกบ้านรุกล้ำที่ดินเพียง 1 ปีเท่านั้น ก็จะทำให้ต้องเสียสิทธิในที่ดินส่วนนั้นไปทันที
    

            ปัญหาบริการสาธารณูปโภคขาดมาตรฐาน ถือเป็นปัญหาที่พบบ่อย โดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เพราะเมื่อผู้เป็นเจ้าของโครงการดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการส่วนกลางตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายจนได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คนซื้อบ้านไปแล้ว ผู้เป็นเจ้าของโครงการ (ที่ไม่มีคุณภาพ) มักจะดูแลรักษาเฉพาะในส่วนของสาธารณูปโภคที่สร้างรายได้ให้แก่เจ้าของโครงการ เช่น สโมสร สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬา และคลับเฮาส์ เป็นต้น แต่ในส่วนของบริการส่วนกลางอื่น ๆ เช่น ไฟส่องสว่างให้กับถนน การจัดเก็บขยะในโครงการ การบำบัดน้ำเสีย จะไม่ได้รับการดูแลเลย
     
           ทั้งๆ ที่ตามกฎหมายเดิม
การดูแลทรัพย์ส่วนกลางและสาธารณูปโภคโครงการยังเป็นหน้าที่ของเจ้าของโครงการผู้จัดสรร จนเป็นเหตุให้มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายที่ไม่ดำเนินการจัดสร้างสาธารณูปโภคให้ครบตามที่ระบุไว้ในสัญญา) แต่เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ และมีการประกาศใช้กฎกระทรวง เรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว.


 

ดินสอพอง
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน