Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » การจดทะเบียนอาคารชุด กทม.10 เดือนโต79% ตจว.ลดฮวบ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การจดทะเบียนอาคารชุด กทม.10 เดือนโต79% ตจว.ลดฮวบ

dailyworldtoday.com   หนังสือพิมพ์ โลกวันนี้ พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2010

ห้องชุดกทม.10เ ดือนโต79%ยอดจดทะเบียนภูธรลดฮวบ

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยถึงข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศเดือนตุลาคมที่ผ่านมากับ “โลกวันนี้” ว่ามีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดรวม 26 โครงการ (แบ่งเป็นในพื้นที่ กทม. 16 โครงการ ชลบุรี 6 โครงการ ปทุมธานี พิษณุโลก ภูเก็ต และสมุทรสาคร จังหวัดละ 1 โครงการ) รวม 8,671 ยูนิต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2553 ที่มียื่นจดทะเบียนอาคารชุดเพียง 9 โครงการ (แบ่งเป็นในพื้นที่ กทม. 6 โครงการ นนทบุรี 1 โครงการ และภูเก็ต 2 โครงการ) จำนวน 3,663 ยูนิต ปรากฏว่าเดือนตุลาคมมีการจดทะเบียนอาคารชุดมากกว่าเดือนกันยายนถึง 5,008 ยูนิต หรือเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 139.08%

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาสถิติการยื่นจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศในช่วง 10 เดือน ในปี 2553 (มกราคม-ตุลาคม) ปรากฏว่ากรมที่ดินได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการอสังหาฯยื่นจดทะเบียนอาคารชุดทั้งสิ้น 565 อาคาร รวม 48,635 ยูนิต แยกเป็นพื้นที่ กทม. จำนวน 218 อาคาร รวม 29,512 ยูนิต พื้นที่ต่างจังหวัด 347 อาคาร รวม 19,123 ยูนิต เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันในปี 2552 ที่มีการยื่นจดทะเบียนอาคารชุดทั้งสิ้น 619 อาคาร รวม 41,144 ยูนิต แยกเป็นพื้นที่ กทม. 123 อาคาร รวม 16,404 ยูนิต พื้นที่ต่างจังหวัด 496 อาคาร รวม 24,740 ยูนิต จะเห็นว่าตัวเลขการจดทะเบียนอาคารชุดในภาพรวมช่วง 10 เดือน ปี 2553 เติบโตกว่าปี 2552 ถึง 18.20% โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. ที่ตัวเลขการจดทะเบียนเติบโตมากกว่า 79% แต่ในต่างจังหวัดการจดทะเบียนกลับลดลงถึง 22.70%

ด้านแหล่งข่าวจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด หรือ AREA เปิดเผยผลการสำรวจอสังหาฯในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่า มีโครงการเกิดใหม่ทั้งหมด 52 โครงการ จำนวน 17,357 ยูนิต โดยประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุดยังคงเป็นอาคารชุดมีจำนวน 10,477 หน่วย (60%) รองลงมาคือทาวน์เฮาส์ 4,195 ยูนิต (24%) และบ้านเดี่ยว 2,430 ยูนิต (14%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด