Privacy Policy
Home » พักสมอง บันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง » เพลง มองน้ำเป็นครู จาก กวีนิพนธ์โดย: ท่าน ว.วชิรเมธี, ขับร้องโดย: หนู มิเตอร์ เพื่อกำลังใจในยามวิกฤติ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เพลง มองน้ำเป็นครู จาก กวีนิพนธ์โดย: ท่าน ว.วชิรเมธี, ขับร้องโดย: หนู มิเตอร์ เพื่อกำลังใจในยามวิกฤติ

พระมหาวุฒิชัย กล่าวถึงการที่จะอยู่ท่ามกลางสภาวะวิกฤตน้ำท่วมว่า

       1.จะต้องยอมรับความจริง มองโลกตามความเป็นจริงว่าสถานการณ์เลวร้ายนั้น แม้เราไม่ต้องการ แต่ก็เป็นความจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว อย่าตีโพยตีพายต้องคิดว่าเป็นสัจธรรมประการหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า คน อยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝน เกิดเป็นคนอย่าไปกลัวความลำบาก

      
2.มองแง่ดีว่าการเกิดอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้จะทำให้เราตื่นตัวขึ้น ได้เรียนรู้ ตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้มองความทุกข์เป็นครู เมื่อความทุกข์เกิดขึ้น เราก็จะมีประสบการณ์ในการรับมือกับความทุกข์ได้มากขึ้น

     “
น้ำทั้งหลายที่ไหลมาท่วมเรานั้น กำลังสอนเราไม่ให้ประมาทและเตือนเราว่ากำลังตกอยู่ท่ามกลางปัญหาใหญ่ของโลก คือ ปัญหาภาวะผันผวนปรวนแปรของภูมิอากาศโลก หรือบางทีอาจจะเป็นเพราะปัญหาการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยนั้นยังไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพ

      พระมหาวุฒิชัย กล่าวต่อว่า เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้ว เราต้องเรียนรู้และสำรวจรอบๆ ตัวว่า ภัยธรรมชาติไม่ได้ร้ายแรงมากนัก แต่ภัยที่ร้ายแรงยิ่งกว่า คือภัยจากที่เราไม่มีภูมิปัญญาที่ดีพอที่จะบริหารจัดการวิกฤต

     “
ถ้ามองอย่างนี้ได้จะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทำให้เราเฉลียวฉลาดขึ้น และได้ภูมิปัญญามารับมือกับน้ำ ในอนาคตต่อให้น้ำไหลมาอย่างไรเมืองไทยก็จะบริหารจัดการน้ำได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน การปรับโลกทัศน์แบบนี้ เชื่อว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะน้ำ คือ ครูของเรา

ที่มา http://www.dhammatoday.com