Home » พักสมอง บันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง » ภาพวิกฤตอุทกภัยประเทศไทย 54 จากรอยเตอร์ 'Thailand Floods Pass Their Peak' (น้ำท่วมประเทศไทยเกินจุดรุนแรงที่สุดแล้ว)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ภาพวิกฤตอุทกภัยประเทศไทย 54 จากรอยเตอร์ 'Thailand Floods Pass Their Peak' (น้ำท่วมประเทศไทยเกินจุดรุนแรงที่สุดแล้ว)

Thailand Floods Pass Their Peak
(น้ำท่วมประเทศไทยเกินจุดรุนแรงที่สุดแล้ว)

ภาพจากรอยเตอร์ เอพี เอเอฟพี เก็ตตี้อิมเมจ
ที่มา  http://www.theatlantic.com/../thailand-floods-pass-their-peak

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สนามบินดอนเมือง


เยาวราช