Home » พักสมอง บันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง » Fw: ข้อแตกต่างระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
Fw: ข้อแตกต่างระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย

 

ตารางการตีความหมายเพื่อประเมินผลงานระหว่างปีของบริษัท

 

ลูกน้อง

เจ้านาย

มาสาย

เกียจคร้าน

ติดธุระ

มาทำงานเช้า

มันมาเล่นเกมส์หรือเปล่า

ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่

ใช้เวลาทำงานนาน

เฉื่อยชา

ละเอียดรอบคอบ

ทำงานเร็วกว่าปกติ

ผิดหรือเปล่า ตรวจเช็คหรือยัง

ฝีมือเก่งกาจ ประสบการณ์สูง

ทำงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ

ก้าวก่ายหน้าที่

มีความคิดริเริ่ม

โต้แย้ง คัดค้านในที่ประชุม

ก้าวร้าว

เข้มแข็ง มีจุดยืนของตนเอง

นั่งเงียบ ๆ ในห้องประชุม

ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

รู้จักรับฟัง ใช้ความคิด

ไม่มีมารยาท

หยาบคาย

บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว

มีมารยาท

รู้จักที่ต่ำที่สูง

เป็นผู้ดี มีการศึกษา

เอาอกเอาใจผู้ใหญ่

เลียแข้งเลียขา

เคารพนบนอบ มีมนุษย์สัมพันธ์

ทำงานก้าวหน้าเกินหน้าที่

ล้ำเส้น ชิงดีชิงเด่น

พากเพียร ขยันหมั่นเพียร

ทำงานผิดพลาด

ประมาท สะเพร่า เลินเล่อ

เป็นประสบการณ์

ทำงานถูกต้อง

ใช้ได้ เหมาะสมกับหน้าที่

ต้องให้ตำแหน่งที่รับผิดชอบสูงกว่านี้

เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน

ไม่ทำตามกฏ เลี่ยงงาน

ริเริ่มสร้างสรรค์

ไม่เสนอความคิดใหม่ ๆ

ให้เป็นลูกน้องอย่างเดิมดีแล้ว

กำลังเร่งทำงานเก่าให้เสร็จก่อน

ทำงานล่วงเวลา อยู่ดึก ๆ

กินโอที กลางวันไม่ทำงาน

ขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำงานเลิกตามเวลา

ขี้เกียจ ไม่เสียสละเวลา

รู้จักจัดการงานให้เสร็จในเวลา

เก็บของบนโต๊ะทำงานเรียบร้อย

วัน ๆ ไม่ทำอะไรเลย

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบนโต๊ะยุ่งเหยิงเต็มไปหมด

ไม่ได้ทำงาน งานกองเต็มโต๊ะ

งานมาก ความรับผิดชอบเยอะ

ใช้มือถือรุ่นใหม่ ๆ ไฮเทค

สุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บออม

รู้จักพัฒนา เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ใช้มือถือเก่า ๆ

ไม่พัฒนาตนเอง จน

รู้จักใช้ของให้คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย

อ่านหนังสือพิมพ์

อู้งาน หางานใหม่

รับรู้ข่าวสารโลกภายนอก

ไม่อ่านหนังสือพิมพ์

ไม่มีโลกทัศน์ ขาดความรู้

งานยุ่งมาก ใช้เวลาทำงานคุ้มค่า

คุยกันเวลาทำงาน

อู้งาน

ประชุม

ทำงานเงียบ ๆ

ทำงานเป็นทืมไม่เป็น

กำลังยุ่งอยู่ ต้องรับผิดชอบงานให้เสร็จ

ส่งตารางนี้มาให้อ่าน

เอาแต่อ่าน ไม่ยอมทำงาน    

เพื่อให้ลูกน้องรู้จักว่า ใผ๋เป็นใผ๋